Booster 150 VA

Booster 150 VA

Technische specificaties:

150 VA / 20 Volt 180 mm x 100 mm x 150 mm

 

 

 

 

 

Booster met ingebouwde transformator en versterker elektronica voor een uitgangsvermogen van 150 VA. De booster is geschikt voor alle digitaalsystemen en spoorbreedtes geschikt voor 20 Volt bedrijfsspanning. Hij wordt eenvoudig tussen Central- of Controlunit of Intellibox en de rails geschakeld en versterkt daar de van de Central- Controlunit of Intellibox afkomstige signalen.

Het vermogen van de Central- of Controlunit, meestal 52 VA (afhankelijk van de gebruikte transformator, die de Central- Controlunit van stroom voorziet) blijft behouden en kan als tweede gescheiden digitaal - stroomkring bijvoorbeeld voor bovenleiding e.d. dienen. Bij digitaal geschakelde magneetartikelen kan dit vermogen zinvol voor de (volledig gescheiden) stroomvoorziening van de wissel- en/of seindecoder(s) gebruikt worden.

Voor de bedrading onder de spoorbaan is een kabeldikte van tenminste 1,5mm² noodzakelijk, waarbij de voeding uit de booster zo centraal mogelijk in de ringleiding wordt opgenomen. Vanuit deze "ringleiding" moet minimaal om de 2 meter, (in wisselstraten in elk baanvak en bij opstelsporen aan ieder einde) een aansluiting op deze ringleiding met ca. 0,5mm² volgen. Een korrekte bedrading kan getest worden, door op elke willekeurige plaats op de spoorbaan een kortsluiting te veroorzaken waarna de booster moet afschakelen. (Kortsluiting maakt u door middenleider en spoorstaaf van de rail door te verbinden, een vonk kan het gevolg zijn).

 

Na inschakeling van de Central- of Controlunit of Intellibox en drukken op de GO - toets (LED GO brandt) laat de booster zich inschakelen. Bij normale bedrijfstoestand brandt de GO - LED . Treedt een kortsluiting op, dan schakeld de booster uit en laat deze zich na het opheffen van de storing weer mbv. de resetschakelaar aan de voorzijde inschakelen.

In géén geval mag de schakelaar gedurende langere tijd bij een kortsluiting in de spoorbaan ingedrukt worden, dit kan schade veroorzaken aan de booster en/of uw spoorbaan!

 

Aan schade voortvloeiend uit het gebruik van de booster kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend!