Locdecoder LDEC 16080

BR 260

 

 

 

80 instelbare adressen;

Instellingen blijven jaren bewaard;

3 instelbare stappen voor minimum- en maximum snelheid alsmede voor afremvertraging;

2 van de rijrichting afhankelijke uitgangen, ieder belastbaar tot 300 mA via de functietoets schakelbaar;

1 extra hoogvermogen uitgang ( 1A ) met "F1" schakelbaar voor Telex / Rook /

Rijtuigverlichting / ...;

Rangeerbedrijf via "F3" schakelbaar;

Afremvertraging via "F4" schakelbaar;

Totaal belastbaar tot 1300 mA max.;

Afmetingen 37 x 20 x 4 mm;

 

Systeem vereisten:

De decoder is geschikt voor het gebruik in digitale systemen met Motorola dataformaat (bijv. Märklin) of apparatuur, die in dat formaat voorziet. Bovendien kan hij voor conventionele wisselstroombanen ingezet worden. De locomotieven moeten over een universeelmotor beschikken (bijv. Märklin). Met uitbreidings elektronica is hij ook inzetbaar voor systemen bij grote schalen, zoals: Spoor 1, Maxi, LGB etc.

Inbouw:

De decoder vervangt het omschakelrelais op dezelfde plaats in de (Märklin) loc. Daarbij dient er op gelet te worden, dat geen onderdelen of aansluitingen contact maken met de (massa) behuizing van de loc. Dit kan resulteren in een defecte decoder. U moet de decoder met behulp van isolatieband beschermen tegen contact met de metalen behuizing van de loc. Alvorens u de loc in bedrijf neemt, dient u dit nogmaals nauwgezet te controleren. De bijgeleverde bedrading is toereikend, om alle gewenste functies aan te sluiten.

U hoeft derhalve niet meer bedrading te gebruiken dan noodzakelijk is. Op de achterzijde van de decoderprint zijn alle aansluitpunten benoemd, dit vereenvoudigd het (correct) aansluiten. Na het inbouwen en een grondige visuele controle kunt u het gewenste locadres m.b.v. de tabel instellen waarna de loc meteen inzetbaar is. De loc laat zich zoals u gewend bent, besturen met uw digitale bedieningsapparatuur.

Aansluiten

 

Programmeren:

(niet absoluut noodzakelijk)

Indien u de mogelijkheden van de instelbare minimum- en maximum snelheid alsmede de vertraging wilt gebruiken, dan moet u de loc van de rails nemen en de schakelaars 1 en 2 op "ON" zetten. Hierdoor komt de decoder in de programmeermode. Met de resterende 6 schakelaars kunt u de door u gewenste parameters uit de tabel instellen. Zet vervolgens de loc op de stroomvoerende rails. Knipperen de aangesloten front- en sluitlampen van de loc wisselend, dan heeft de decoder zijn (nieuwe) instellingen herkend en blijvend opgeslagen. U moet de loc nu voor tenminste 60 sec. van de rails nemen. In deze tijd stelt u het door u gewenste locadres in, waarna u met de eerder gemaakte instellingen de loc kan laten rijden.

Bij een ongeldige instelling van de schakelaars laat de decoder de front- en sluitverlichting van de loc gelijktijdig knipperen. De ingestelde vertraging kan ook tijdens het rijden met functietoets "F4"in- of uitgeschakeld worden. Voor eenvoudiger rangeren kan tijdens het rijden met functietoets "F3" de snelheid van de loc verminderd worden tot de op de decoder ingestelde minimum snelheid.