Wisseldecoder WDEC 183 PS (Power Safe)

WDEC 183 PSWDEC 183 PS board

 

Technische specificaties:

Wisseldecoder met 4 uitgangen voor magneetartikelen. Per uitgang maximaal 2 magneetartikelen. Ingang voor externe voeding, (stroomspaarfunctie)

Afmetingen:

85 x 50 x 22 mm

 

 

 

Systeemvereisten:

De decoder is geschikt voor het gebruik in digitaalsystemen met Motorola dataformaat (bijv. Märklin) of apparatuur, die in dat formaat voorziet.

Inbouw:

De inbouw geschiedt in de nabijheid van de te schakelen magneetartikelen. U dient een inbouwplaats te kiezen, die niet te warm kan worden en tegen vocht beschermt is, om het functioneren van de decoder niet nadelig te beinvloeden.

 

Aansluiten:

De beide buitenste aansluitingen van de decoder, (rood en bruin) worden met de overeenkomende kleuren van uw digitale stroomvoorziening verbonden, (control unit, booster of Intellibox).

Deze beide aansluitingen zijn in de decoder doorverbonden naar extra aansluitpunten, zodat u meerdere decoders achter elkaar kunt aansluiten.

De gele aansluitingen met de direct aan weerszijden gelegen rode- en groene aansluitingen vormen het desbetreffende magneetartikel met zijn geldend nummer ( 1-4 ). De gele aansluiting met de aanduidng "L" dient voor aansluiting van een externe stroomvoorziening.

 

Externe Stroomvoorziening:

(niet zondermeer noodzakelijk)

D.m.v. op de printplaat aanwezige "jumpers" laten zich de uitgangstransistoren van de wisseldecoders met een afzonderijke spanning voeden. Hierdoor kan de werking van de aangesloten magneetartikelen aangepast worden aan de meest geschikte bedrijfsspanning en wordt tevens de digitale stroomvoorziening ontlast.

 

Wijzigen bedrijfsinstelling:

In de lijst met stiften op de printplaat herkent u bij geopende behuizing een kleine stekker, die standaard over de beide buitenste linker stiften steekt, gezien vanuit de codeer-schakelaar. Dit is de normale bedrijfsinstelling van de wisseldecoders. Wordt de jumper over de beide tegen de codeerschakelaars liggende stiften gestoken, dan biedt dit de mogelijkheid tot gebruik van de decoder(s) met een externe voedingsbron. Bij voorkeur zou dit een gelijkspanning moeten zijn tot maximaal 25 volt.